Tisztújító közgyűlés-taggyűlés

A szövetség által rendelkezésünkre bocsátott sátor oltalma alatt megjelent fajtaklub tagokat Szijj Dezső köszönti, és kezdeményezi a taggyűlés megkezdését, majd az egybehangzó közakaratnak eleget téve elvállalja a gyűlés levezetését. Ezalatt Szabó Tibor a jelenléti ívet elindítja útjára. Jegyzőkönyv vezetésre Oláh Miklóst, jegyzőkönyv hitelesítésre Gincsai Andrást és Pesei Ferencet kéri fel, akik a jelölést elfogadják, a tagok egyöntetű szavazással (kézfeltartással) ezt elfogadják.

A levezető elnök a jelenlévőknek előterjeszti a napirendi pontokat.

  1. Fajtaklub elnök és vezetőség választása
  2. Tagdíj meghatározása, elfogadása, befizetése
  3. Szakmai bizottság választása
  4. Egyéb

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Szijj Dezső elmondja, hogy a vezetőség és az elnök mandátuma lejárt, Hajdú László lemond a fajtaklub elnöki tisztjéről, akinek eddigi munkáját egyben meg is köszöni. Elnöknek Béla Zoltánt javasolja és bemutatja a tagoknak, majd a tagság esetleges más személyre irányuló javaslatát kéri. Más jelölt neve nem hangzik el, a felkérést követően a jelenlévők egyöntetűen megszavazzák Béla Zoltánt a fajtaklub elnökének. Vezetőségi tagnak négy főt jelöl meg, Szabó Tibor, Hajdú László, Szijj Dezső, Oláh Miklós. Más javaslat nem érkezvén a szavazás egybehangzóan a jelölést elfogadja a négy fős vezetőséget megválasztja.

Következő napirendben javasolja hogy 4000 Ft/évben állapítsák meg a tagdíjat, indoklásában elmondja hogy évente egy, de lehetőség szerint két fajtaklub híradó megjelenése, a honlap újraindítása, a fajtaklub jobb anyagi körülményeinek biztosítása a cél. Hozzászólás nem érkezik, a közgyűlés egyhangú szavazással a 4000 Ft/éves tagdíjat elfogadja.

Javasolja egy szakmai bizottság megválasztását, a fajta még egységesebb, továbbra is magas szinten történő tenyésztése érdekében. Példaként megemlíti az alföldi hosszabb típusú és a Marcali környéki rövidebb galambokat, valamint galambideál rajz elkészítésének lehetőségét, szükségességét. Javaslatot tesz Gincsai András, Dr. Schäffer Károly, Szijj Dezső és Guricza József személyére. Elmondja, hogy Guricza József nem tudott eljönni, de a felkérést szívesen vállalja. Józsa Tivadar javasolja még bizottsági tagnak Szabó Tibort, aki ezt elfogadja. A szavazás egyöntetű, a tagság a javaslatot elfogadja az öt fős szakmai bizottságot megválasztja.

Egyéb hozzászólás nem érkezik.

Szijj Dezső összegzi az eddigieket, az elnök a vezetőség és a szakmai bizottság megválasztott tagjait újból felsorolja, kiegészíti a szakmai bizottság lehetséges céljait, feladatait, majd megköszöni az eddigi munkát Hajdú Lászlónak és Varga Ferencnek és sok sikert kíván az új vezetőségnek, átadja a szót Béla Zoltánnak, megválasztott elnöknek. Béla Zoltán megköszönvén a bizalmat vázolja elképzeléseit, többek közt kiállítások szervezése, szövetséggel való kapcsolattartás, szakmai munka, tenyésztés vonatkoztatásában. Átadja a szót Hajdú László leköszönt elnöknek, aki köszöni az eddigi segítséget mindenki részéről, elnézést kér az utóbbi két év elmaradt munkáiért.

A tagdíj beszedése következik, Szabó Tibor az általa beszedett pénzt átadja Béla Zoltán elnök Úrnak, aki a közgyűlést lezárja, mindenkinek jó utat, egészséget, sikeres tenyésztői évet, és kellemes felfrissülést is kíván a büféknél.

Monor, 2018. március 11.

Oláh Miklós Gincsai András Pesei Ferenc
jk. vezető jk. hitelesítő jk. hitelesítő